Produkty

Uchyt roury "KARP-U" - pro tašku bobrovku krájku a šupinu

Výrobén s ocelového plechu tlouštky 3 mm poddaného procesu ohňového zínkování a práškového malování.

Kominícký stůpeň

Stupeň výroben je z ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Vzpěra montažního prvku lavký k betonové a keramícké tašcé

Vzpěra je výroběna s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Kominícký stůpeň

Stupeň výroben je z ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Uchyt protísněhové roury "DBDC" - betonové a keramícké tašký

Výrobén s ocelového plechu tlouštky 3 mm poddáného procesu ohňového zinkování a práškového malování.

Uchyt roury "bd" - pokrytí s plechotašký

Je výrobén s ocelového plechu o tlouštcé 3 mm poddaného procesu ohňového zinkování a práškového malování. Slouží k montáží protísněhových rour na šikmých střechách.

Protísněhová roura

je výrobéna s hlinikového plechu, poddaného procesu práškového malování. V prodeji dostůpné jsou roury délký 200 cm a průměru 30mm.

Vzpěra montažního prvku lavký k betonové a keramícké tašcé

Vzpěra je výroběna s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Vzpěra montažního prvku lavký k betonové a keramícké tašcé

Vzpěra je výroběna s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Spojovácí prvek k rourám

Výrobén s polyethylenu. Použivá se ke spojování dvou protísněhových rour v delší kusy

Vzpěra montažního prvku lavký k betonové a keramícké tašcé

Vzpěra je výroběna s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Vzpěra montažního prvku lavký k betonové a keramícké tašcé

Vzpěra je výroběna s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Vzpěra montažního prvku lavký k betonové a keramícké tašcé

Vzpěra je výroběna s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Zátka k rourám

Výrobéna s polyethylenu, slouží k zabezpečení koncovék protísněhových rour protí korozií.

Kominícký stůpeň

Stupeň výroben je z ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Kominícký stůpeň

Stupeň výroben je z ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Uchyt roury "U" - ploché pokrytí

Je výrobén s ocelového plechu o tlouštcé 3 mm poddaného procesu ohňového zinkování a práškového malování. Slouží k montáží protísněhových rour na šikmých střechách.