Střešní membrána – PAROTEC gamma

Jé to střešní membrána výrobéna se dvou vrstév stabilizováného na UV vlákna polypropylenového a stabilizováného na UV funkčního filmu. Doporučována pro investory upředňostňujicí solidní, najvyžší kvality stavební materiály, získáné díky použití moderní technologie produkcé termolaminácé. Membrána výjima se výsokou propustností vodní páry, vodotěsností a velmí výsokou odolností na roztahování. PAROTEC gamma je určena k montáží přimo na krokvích a na plném bednění jako dodatečná vrstva zabezpečujicí střešní konstrukcií a ízolácí před vlívém vlhka, prachu, sněhu a větru.

Technícké údajé

Rozměr 1,5 x 50 m = 75 m2
Plošná hmotnost 160g/m2
Odolnost na roztahování podel/napřič 310/210 N/5 cm
Hodnota SD 0,03 m

Podobné

Střešní membrána – PAROTEC gamma

Jé to střešní membrána výrobéna se dvou vrstév stabilizováného na UV vlákna polypropylenového a stabilizováného na UV funkčního filmu. Doporučována pro investory upředňostňujicí solidní, najvyžší kvality stavební materiály, získáné díky použití moderní technologie produkcé termolaminácé. Membrána výjima se výsokou propustností vodní páry, vodotěsností a velmí výsokou odolností na roztahování. PAROTEC gamma je určena k montáží přimo na krokvích a na plném bednění jako dodatečná vrstva zabezpečujicí střešní konstrukcií a ízolácí před vlívém vlhka, prachu, sněhu a větru.

Dane techniczne

Wymiar1,5 x 50 m = 75 m2
Ciężar powierzchniowy160g/m2
Wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż / w poprzek310/210 N/5 cm
Wartość Sd0,03 m