Střešní membrána – PAROTEC beta

Je to lehká střešní mambrána, výrobéna se dvou vrstév stabilizováného na UV vlákna polypropylenového a stabilizováného na UV funkčního filmu. Doporučována pro investory použivajicí materiály o zvýšenych technických parametrech. Moderní technologie produkcé termolamínacé zajištujé výsokou kvalitu produktu. Membrána výjima se výsokou propustostí vodní páry, vodotěsností a odolností na roztachování. PAROTEC beta je určená k montáží přímo na krokvé a na plné bednění jako dodatečná vrstvá zabezpečujicí střešní konstrukcií a ízolací proti vlivu vlhka, prachu, sněhu a větru.

Technícké údajé

Rozměr 1,5 x 50 m = 75 m2
Plošná hmotnost 130g/m2
Odolnost na roztahování podel/napřič 260/160 N/5 cm
Hodnota SD 0,03 m

Podobné

Střešní membrána – PAROTEC beta

Je to lehká střešní mambrána, výrobéna se dvou vrstév stabilizováného na UV vlákna polypropylenového a stabilizováného na UV funkčního filmu. Doporučována pro investory použivajicí materiály o zvýšenych technických parametrech. Moderní technologie produkcé termolamínacé zajištujé výsokou kvalitu produktu. Membrána výjima se výsokou propustostí vodní páry, vodotěsností a odolností na roztachování. PAROTEC beta je určená k montáží přímo na krokvé a na plné bednění jako dodatečná vrstvá zabezpečujicí střešní konstrukcií a ízolací proti vlivu vlhka, prachu, sněhu a větru.

Dane techniczne

Wymiar1,5 x 50 m = 75 m2
Ciężar powierzchniowy130g/m2
Wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż / w poprzek260/160 N/5 cm
Wartość Sd0,03 m