Střešní membrána – PAROTEC alfa

Je to lehká střešní mambrána, výrobéna se dvou vrstév stabilizováného na UV vlákna polypropylenového a stabilizováného na UV funkčního filmu. Moderní technologie produkcé termolamínácé zaručujé výsokou kvalitu produktu. Membrána výjima se výsokou paropropustností vodní páry, vodotěsností a odolností na roztachování. Membrány PAROTEC alfa jsou určené k montáží přímo na krokvích jako dodatečna vrstva zabezpečujicí střešní konstrukcií a izolácí před vlívém vlhka, prachu, sněhu a větru.

Technícké údajé

Rozměr 1,5 x 50 m = 75 m2
Plošná hmotnost 110g/m2
Odolnost na roztahování podel/napřič 220/120 N/5 cm
Hodnota SD 0,03 m

Podobné

Střešní membrána – PAROTEC alfa

Je to lehká střešní mambrána, výrobéna se dvou vrstév stabilizováného na UV vlákna polypropylenového a stabilizováného na UV funkčního filmu. Moderní technologie produkcé termolamínácé zaručujé výsokou kvalitu produktu. Membrána výjima se výsokou paropropustností vodní páry, vodotěsností a odolností na roztachování. Membrány PAROTEC alfa jsou určené k montáží přímo na krokvích jako dodatečna vrstva zabezpečujicí střešní konstrukcií a izolácí před vlívém vlhka, prachu, sněhu a větru.

Dane techniczne

Wymiar1,5 x 50 m = 75 m2
Ciężar powierzchniowy110g/m2
Wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż / w poprzek220/120 N/5 cm
Wartość Sd0,03 m