Střešní membrána – PAROTEC gamma

Jé to střešní membrána výrobéna se dvou vrstév stabilizováného na UV vlákna polypropylenového a stabilizováného na UV funkčního filmu. Doporučována pro investory upředňostňujicí solidní, najvyžší kvality stavební materiály, získáné díky použití moderní technologie produkcé termolaminácé. Membrána výjima se výsokou propustností vodní páry, vodotěsností a velmí výsokou odolností na roztahování. PAROTEC gamma je určena k montáží přimo na krokvích a na plném bednění jako dodatečná vrstva zabezpečujicí střešní konstrukcií a ízolácí před vlívém vlhka, prachu, sněhu a větru.

Technícké údajé

Rozměr 1,4 x 25 m = 35 m2
Plošná hmotnost 300 g/m2
Hodnota SD 0,02 m
Tlouštká povláku 8 mm

Střešní membrána – PAROTEC gamma

Jé to střešní membrána výrobéna se dvou vrstév stabilizováného na UV vlákna polypropylenového a stabilizováného na UV funkčního filmu. Doporučována pro investory upředňostňujicí solidní, najvyžší kvality stavební materiály, získáné díky použití moderní technologie produkcé termolaminácé. Membrána výjima se výsokou propustností vodní páry, vodotěsností a velmí výsokou odolností na roztahování. PAROTEC gamma je určena k montáží přimo na krokvích a na plném bednění jako dodatečná vrstva zabezpečujicí střešní konstrukcií a ízolácí před vlívém vlhka, prachu, sněhu a větru.

Dane techniczne

Wymiar1,4 x 25 m = 35 m2
Ciężar powierzchniowy300 g/m2
Wartość Sd0,02 m
Grubość powłoki8 mm