Przejścia dla kolektorów słonecznych

Przejście dla kolektorów słonecznych do blachodachówki

Przejście przeznaczone do przeprowadzania przez powierzchnię dachu drobnych rur, np. przewodów do kolektorów słonecznych.

Przejście dla kolektorów słonecznych do dachówki betonowej i ceramicznej

Przejście przeznaczone do przeprowadzania przez powierzchnię dachu drobnych rur, np. przewodów do kolektorów słonecznych.

Przejście dla kolektorów słonecznych do pokryć profilowanych

Przejście przeznaczone do przeprowadzania przez powierzchnię dachu drobnych rur, np. przewodów do kolektorów słonecznych.

Przejście dla kolektorów słonecznych do pokryć bitumicznych

Przejście przeznaczone do przeprowadzania przez powierzchnię dachu drobnych rur, np. przewodów do kolektorów słonecznych.

Przejście dla kolektorów słonecznych do pokryć płaskich

Przejście przeznaczone do przeprowadzania przez powierzchnię dachu drobnych rur, np. przewodów do kolektorów słonecznych.