Ventílační komínký

VENTÍLAČNÍ KOMÍNÉK NEÍZOLOVÁNY K PLECHOTAŠCÉ

Ventílační komínek o reguloványm úhlu sklonů dostupny ve dvou průměréch komínka: DN 110 mm nebo DN 150 mm. Je ve verzií neízolováné a ízolováné, ktéra zabraňujé kondenzací vodní páry ve ventílačním kanálu, a také s mechaníckým ventílatorém.

Ventílační komínék neízolovány k betonové a keramícké tašcé

Ventílační komínék o reguloványm úhlu sklonů a průměru komínka DN 110 mm. Postavěny je s polypropylenu barveného ve hmotě, odolného na UV záření, atmosferické vlívy a procesy starnutí.

VENTÍLAČNÍ KOMÍNÉK NEÍZOLOVÁNY K PROFILOVÁNEMU POKRYTÍ

Ventílační komínék a reguloványm úhlu sklonů a průměru komínka DN 110 mm. Postavěny je s polypropylenu barveného ve hmotě, odolného na UV záření, atmosferické vlívy a procesy starnutí.

Ventílační komínék neízolovány k bitumennímu pokrytí

Ventílační komínék a reguloványm úhlu sklonů a průměru komínka DN 110 mm. Postavěny je s polypropylenu barveného ve hmotě, odolného na UV záření, atmosferické vlívy a procesy starnutí.

Ventílační komínék neízolovány k plochému pokrytí

Ventílační komínék o reguloványm úhlu sklonů dostupny ve dvou průměrech komínka: DN 110mm nebo DN 150 mm. Výstupujé v verzií neízolováné a ízoloáné, která zabraňujé kondenzácí vodní páry ve ventílačním převodu, jak také s mechaníckým ventílatorém.

Ventílační komínék ízolovány k plechotašcé

Komínek ventílační o reguloványm úhlu skolnu dostupny ve dvou průměrech komínka: DN 110 mm nebo DN 150 mm.

Ventílační kominék ízolovány k betonové a keramícké tašcé

Ventílační komínék o reguloványm úhlu sklonů a průměru komínka DN 110 mm. Postavěny je s polypropylenu barveného ve hmotě, odolného na UV zaření, atmosferícké vlivý a procesy starnutí.

VENTÍLAČNÍ KOMINÉK ÍZOLOVÁNY K PROFILOVÁNÉMU POKRYTÍ

Ventílační komínék o reguloványm úhlu sklonů a průměru komínka DN 110 mm. Postavěny je s polypropylenu barveného ve hmotě odolného na UV zaření, atmosferícké vlivý a procesy starnutí.

Ventílační kominék ízolovány k bitumennímu pokrytí

Ventílační komínék o reguloványm úhlu sklonů a průměru komínka DN 110 mm. Postavěny je s polypropylenu barveného ve hmotě, odolného na UV zaření, atmosferícké vlivý a procesy starnutí.

Ventílační kominék ízolovány k plochemu pokrytí

Ventílační komínék o reguloványm úhlu sklonů dostupny ve dvou průměrech komínka: DN 110mm nebo DN 150 mm.

Ventílační komínék v ventílatorém k plechotašcé

Ventílační komínék o reguloványm úhlu sklonů dostupny ve dvou průměrech komínka: DN 110 mm nebo DN 150 mm. Výstupujé v verzií neízolováné a ízolováné, ktéra zabraňujé kondanzácí vodní páry ve ventílačním vedení, jak také s mechaníckým ventílatorém.

Ventílační komínék s ventílatorém k betonové a keramícké tašcé

Ventílační komínék a reguloványm úhlu sklonů a průměru komínka DN 110 mm. Postavěny je s polypropylenu barveného ve hmotě, odolného na UV záření, atmosferické vlívy a procesy starnutí.

Ventílační komínék s ventílatorém k profilovánému pokrytí

Ventílační komínék a reguloványm úhlu sklonů a průměru komínka DN 110 mm. Postavěny je s polypropylenu barveného ve hmotě, odolného na UV záření, atmosferické vlívy a procesy starnutí.

Ventílační komínék s ventílatorém k bitumennímu pokrytí

Ventílační komínék a reguloványm úhlu sklonů a průměru komínka DN 110 mm. Postavěny je s polypropylenu barveného ve hmotě, odolného na UV záření, atmosferické vlívy a procesy starnutí.

Ventílační komínék s ventílatorém k plochému pokrytí

Ventílační komínék o reguloványm úhlu sklonů dostupny ve dvou průměréch komínka: DN 110 mm nebo DN 150 mm.

Ventílační komínék turbo k plechotašcé

Ventílační komínék o reguloványm úhlu sklonů dostupny ve dvou průměréch komínka: DN 110 mm nebo DN 150 mm.

Ventílační komínék turbo k plochému pokrytí

Ventílační komínék o reguloványm úhlu sklonů dostupny ve dvou průměréch komínka: DN 110 mm nebo DN 150 mm.