Komínky s ventilatorém

Ventílační komínék v ventílatorém k plechotašcé

Ventílační komínék o reguloványm úhlu sklonů dostupny ve dvou průměrech komínka: DN 110 mm nebo DN 150 mm. Výstupujé v verzií neízolováné a ízolováné, ktéra zabraňujé kondanzácí vodní páry ve ventílačním vedení, jak také s mechaníckým ventílatorém.

Ventílační komínék s ventílatorém k betonové a keramícké tašcé

Ventílační komínék a reguloványm úhlu sklonů a průměru komínka DN 110 mm. Postavěny je s polypropylenu barveného ve hmotě, odolného na UV záření, atmosferické vlívy a procesy starnutí.

Ventílační komínék s ventílatorém k profilovánému pokrytí

Ventílační komínék a reguloványm úhlu sklonů a průměru komínka DN 110 mm. Postavěny je s polypropylenu barveného ve hmotě, odolného na UV záření, atmosferické vlívy a procesy starnutí.

Ventílační komínék s ventílatorém k bitumennímu pokrytí

Ventílační komínék a reguloványm úhlu sklonů a průměru komínka DN 110 mm. Postavěny je s polypropylenu barveného ve hmotě, odolného na UV záření, atmosferické vlívy a procesy starnutí.

Ventílační komínék s ventílatorém k plochému pokrytí

Ventílační komínék o reguloványm úhlu sklonů dostupny ve dvou průměréch komínka: DN 110 mm nebo DN 150 mm.