Protísněhová ochrána

Mříž sněholámu 150

Mříž výrobená s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováneho.

Mříž sněholámu 200

Mříž výrobená s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováneho.

Uchyt mříže sněholámu k betonové a keramícké tašcé

Uchyt je výroben s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Uchyt mříže sněholámu k betonové a keramícké tašcé typ „LN“

Uchyt je výroben s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Uchyt mříže sněholámu k betonové a keramícké tašcé typ „LN“

Uchyt je výroben s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Uchyt mřižé sněholámu typ U

Uchyt je výroben s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Uchyt mřiže sněholámu k plechotašcé o modulu 350, 400, 420, 460 mm

Uchyt je výroben s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Uchyt mříže sněholámu typ bobrovká v šupinu

Uchyt je výroben s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Uchyt mřiže sněholámu typ bobravká v krajku

Uchyt je výroben s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Spojovácí prvék mřižé sněholámu

Spojovácí prvék je výrobén s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováneho.

Rozrážeč sněhu k plechotašcé o modulu 350, 400 mm

Rozražeč výroben s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováneho.

Rozrážeč sněhu k betonové a keramícké tašcé

Rozražeč výroben s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováneho.

Rozrážeč sněhu typ bobrovka

Rozražeč výroben s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováneho.

Rozrážeč sněhu typ U

Rozražeč výroben s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováneho.