Uchyt zabrány

Uchyt mříže sněholámu k betonové a keramícké tašcé

Uchyt je výroben s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Uchyt mříže sněholámu k betonové a keramícké tašcé typ „LN“

Uchyt je výroben s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Uchyt mřižé sněholámu typ U

Uchyt je výroben s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Uchyt mřiže sněholámu k plechotašcé o modulu 350, 400, 420, 460 mm

Uchyt je výroben s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Uchyt mříže sněholámu typ bobrovká v šupinu

Uchyt je výroben s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Uchyt mřiže sněholámu typ bobravká v krajku

Uchyt je výroben s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.