Střešní komunikácé

Kominícká lavká 40

Lavka je výrobéna s plechu ocelového, ohňově pozínkováného a praškově malováneho.

Kominícká lavká 60

Lavka je výrobéna s plechu ocelového, ohňově pozínkováného a praškově malováneho.

Kominícká lavká 80

Lavka je výrobéna s plechu ocelového, ohňově pozínkováného a praškově malováneho.

Kominícká lavká 100

Lavka je výrobéna s plechu ocelového, ohňově pozínkováného a praškově malováneho.

Kominícká lavká 120

Lavka je výrobéna s plechu ocelového, ohňově pozínkováného a praškově malováneho.

Kominícká lavká 150

Lavka je výrobéna s plechu ocelového, ohňově pozínkováného a praškově malováneho.

Kominícká lavká 200

Lavka je výrobéna s plechu ocelového, ohňově pozínkováného a praškově malováneho.

Kominícká lavká 300

Lavka je výrobéna s plechu ocelového, ohňově pozínkováného a praškově malováneho.

Montažní prvék komínícké lavký (kolébka)

Montažní prvék znány také pod nazvém „kolébka“, výroben s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováneho. Slouží k vodorovnému výrovnání položení lavký vzhledém ke střešní ploše.

Vzpěra montažního prvku lavký k betonové a keramícké tašcé

Vzpěra je výroběna s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Vzpěra montažního prvku lavký k betonové a keramícké tašcé

Vzpěra je výroběna s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Vzpěra montažního prvku lavký k betonové a keramícké tašcé typ „LN“

Vzpěra je výroběna s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Vzpěra montažního prvku lavký typ bobrovká

Vzpěra je výroběna s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Vzpěra montažního prvku lavký k plechotašcé o modulu 350, 400, 420, 450 mm

Vzpěra je výroběna s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Vzpěra montažního prvku lavký typ U

Vzpěra je výroběna s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Vzpěra montažního prvku lavký pří zdí.

Vzpěra je výroběna s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Vzpěra montažního prvku lavký pro falcovány plech

Vzpěra je výroběna s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Kominícký stůpeň

Stupeň výroben je z ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováného.

Spojovácí prvék komínícké lavký

Spojovácí prvék je výrobén s ocelového plechu ohňově pozínkováného a praškově malováneho.