Střešní folie

Střešní folie - PAROTEC 90

Střešní folié o nízké paropropustností úrčena k použití ve stavebnictví u střech šikmých ventíloványch přímo pod střešní krytínu.

Střešní folie - PAROTEC 110

Střešní folié o nízké paropropustností úrčena k použití ve stavebnictví u střech šikmých ventíloványch přímo pod střešní krytínu.