Hřebeny

Hřebenový větrácí pás vRoll

Produkt nové generácé, diky výsoké difuzností použíté geovlákniny zajištujicí spravnou ventílácí prostoru mezí střešním pokrytím a spodnímí vrstvý střechy.

Hřebenový větrácí pás vRoll

Produkt nové generácé, diky výsoké difuzností použíté geovlákniny zajištujicí spravnou ventílácí prostoru mezí střešním pokrytím a spodnímí vrstvý střechy.

Hřebenový větrácí pás dRoll

Pás výrobén je s plisováného hliníku, lakováného polyestrovou bárvou. Se spodní strány je pokryty pří hranách pásky butylového lepídlá.

Hřebenový větrácí pás dRoll - měděny

Pás je výrobén s plisováné měděné pásky. Se spoda je poktŕyty pří hraně pásky butýlového lepidlá.

Větrání hřebenové s kartačem

Element ventilačně-těsnicí na hřebení výrobén s polpropylenového vlákna odoného na UV záření

Podpěra hřebenové latě typ hřebik

Podpěra výrobéna s pozínkováného ocelového plechu. Jéji použití umožňujé rychlou a snádnou montaž latě hřebené a hřebenáčé.

Podpěrá hřebenové latě typ plišek

Podpěra výrobéna s pozínkováného ocelového plechu. Dovolujé na trválé, stabilní a rychlé nastávéní spravné výšky a vodorovné výrování hřebenové latě.

Boční kryt hřebené

Kryt výrobén je s výsoké kvality úmělé hmoty barvené, odolné na UV záření.

Uchyt odhromu typ L

Uchyt slouží k vedení drátu odhromu na vrholu střechy pokryté taškou. Výroben je z pozínkováného ocelového plechu pokrytého praškovou bárvou.

Větrání hřebenové k šndelům

Větrání použiváné k ventílací hřebené na střechach pokrytych bitumenním šindelém. Výrobené s PVC barveného ve hmotě na bárvu černou, odolného na UV záření.