Ochrána osobních údáju

Děla)ámé všechno proto, by použivání náších internetových stránek býlo bezpečné, pohodlné a dostačilo všech nezbýtnych informácí. Jedním ze spůsobu dosaření toho cílé je využití plíku cookie, které jsou umístěné na Tvym počitačí, cílem zebrání informácí na těma Tvoich navštev na našich vebovkach. Onfotmácé te jsou nezbýtné, by stránka parotec.pl mohla správně fungovát. Náš servís nesbíra automaticky žádné informacé krom tech obsaženych v plikach cookies.

Co jsou pliky cookie?
 
Je to mala textova informácé zapsana přes server na počitačí uživatele v pliku cookie, kterou server může znova přečist při opakoványm připojéní s toho počitače. Pliki Cookie obsachují většinou název stránky s které pocházi, dobu přechovavaní jich na konečnym přistroji a unikatní číslo.
 
K čemu použiváme pliky cookie?
 
  • Tvoření statistikym ktéra ukazujé jakým spůsobem Uživatele servísu použivaji internetové stránky, díky čemu můžem dokonálit její strukturu a obsach.
  • Zajišteí spojení se správným servísem na nternetové stráně, během konaní jakýchkoliv modifikácí ve fungování teto stránky.
Druchy pliku Cookie
 
V Servísu použiváné jsou dva druchy pliků cookie? „ sesijní“ (session cookie) a „stále“ (persistent cookie). Cookie „sesijcí“ to dočasné pliki, které úschovaváné jsou v konečným přistrojí Uživatele do domy odhlašení, opuštení internetové stránky nebo výpnutí prochližečé. „Stále“ pliki cookie úschovaváné jsou v konečným přistrojí Uživatele dobu určenou v parametréch pliku cookie nebo do doby jejích odtránění Uživatelém.
 
Jak omézít nebo odstránít pliki cookie s počitače?
 
  • Můžeš omezít nebo odstránít pliki cookie s počitače změnou nastavení svého prochližečé. Využij napovědu v Tvym prohližečí, aby zjistít jak to udělat. Pamatuj, že pokud zablokuješ nebo odstráníš pliki cookie s náší stránký, část stránek nemůsí fungovát správně.
  • V mnoha připadéch, oprogramování sloužicí k prohližení iternetovych stránek (prohližeče) automaticky připouští uschovu pliku cookie v konečným přistroji Uživatele. Uživatele Servisu mohou v kážd chvili dokonát změny nastavéní tykajicích se pliku cookie. Nastavení te mohou být změněné zvlašt takovým spůsobem, by blokovát automatickou obsuhu pliku cookie v nastavení prohližeče, nebo informovát o jejích umistění v přistroji Uživatele Servisu. Podrobné informácé o možnostéch a spůsobech obsluhy pliku cookie jsou dostupné v nastavení prochližeče.
  • Pliki cookie umistěné v koncovým přistroji Uživatele Servisu mohou být použité přes spolupracujicí s operatorém Servísu reklámodárcé a partnery.
  • Vícé in formácí na těma pliku cookie je dostupné v sekcií „ Nápovědá“ v menu prohližeče a na stránkachwww.allaboutcookies.org.