O nás

Jsmé firmou zabývajicí se produkcií a velkoobhodním prodejém stavebních produktů na terénu celého Polska a Evropy. Náše nábídka to výsledék mnoholetého dokonálení a vývojé produktu, majicích za cíl výtvoření nábídky prduktů najvýžší kvality.

Vlajkovým produktém firmy PARTEC je škala výsocédifuzních střešních membrán, které býrobebé jsou s materiálu najvýžší kvality, a zaroveň dodržování výsokých technologických výmohu. Zajištujé to optímalní jakostní a užitkové vlástností náích produktů.

Tradičné v náší firmě je také bohata škála střešních doplňku, zájména: páský kalenicové a komínové, klempiřské zprácování, střešní koše, sponky k taškám, elementy střešní komunikácé a protisněhové ochrány.

Nábízímé Vám také široký výběr moderních, tenkovrstvých termoízoláčních clon s povlákém odražejicím tepelné záření a různého druhu folie k hydro a paroízolácií. Firma PAROTEC díky stabilní pozicí na trhu je známou a ceněnou značkou ve stavebním prostředí.

Skrz investicí v neustálou modernízácí strojového parku, jsmé schopní zajistít nnajvýžší kvalitu nábízených produktů pří zachování konkurenčních cen náších výrobků. Cestou naprotí očekavání doladili jsmé náší organízační strukturů k Vášim potřebám. Náší zaměstnáncí Zakázníckého Servísu daváji podrobnéinformácé o všech produktéch v firmě PAROTEC, a udžování výsokých skládových zásob garantujé bezproblémovou a rychlou realizácí Váších objednávék.

Zvolením spoluprácé s naší firmou, staváté nejen na výsokou kvalitu produktů a přistůpné ceny, ale také výhodu, snadnost výběru objednaváného zboží a spokojenost s vzajemné spoluprácé. Doufámé, že stránky budou tym správným nařadím a usnadní Vám prácí jak se zákazníky, tak s náší firmou.

S pozdravém
Vedení a zaměstnáncí
PAROTEC Sp. z o.o.