Montáž membrány na střeše

V návodu rozlišeno pravídla montážé pro:

  • Střešních membrán - vyjimajicích se výsokou propustností vodní páry v koeficientu Sd < 0,1m.
  • Střeších folií - vyjimajicích se nízkou ptopustností vodní páry v koeficientu Sd > 0,1m.

Pří použití ve stavbě střechy střešní folií je potřeba pnechát mezí zateplením a folií ventilační mezéru 2-4 cm, ktéra odvadí přebytek vodní páry. Je nutné u toho udělat přívod vzduchu u okapu a odvod u kalenícé. Použitím střešních membrán ( o výsoké paropropustností)můžemé ominout ventílační mezéry mezí mezí membránou a termoízolácí na stránu celkového vyplněná izolačním materiálém,ktéry může zevnítř dotykám membránu. V obou připadéch je nutné udělat ventílací mezí folií nebo membránou a střešním pokrytím.Úváha ta týka se obzvlašt střech pokrytych plechotaškou kvůli velkým teplotním rozdílům a nasílenym procesům kondenzácé. Vlastně všechny membrány a folie díky přísadom zvýšujicím odolnost na UV záření mohou být nějakou dobu exponováné bez konečného střešního pokrytí. Ké každenu druchu folie nebo mambrány, doba ta je přesně určená producentém. Nedodržování toho výmohu může vest k célkovému zníčení folie působením ultrafialovho záření. Je faktém, že čím krátší expozícé, tím větčí jistota dlouhdobé exploatacé a životností produktu.Třeba podotknout, že výmoh pokrytí folie nebo mambrány týka se také plochy vyčmivajicí mimo obrys střechy ze spoda. Nepodbití dost rychlé může vest ke zníčení v důsledku působení disperzního světla.

Výběr střešní folie nebo membrány záleží od toho, zda konstrukční prostor střechy je výplněn termoízolácí vcelku nebo častečně. Použitíím střešní folie je potřeba udělat ventílační mezéru mezí termoízolácí a folií. V praxí správna montáž termoízolácé s záchovaním teto mezéry je náročna na provedéní. V případě stavby neobytného podkroví, bez zatepléní střešní plochy, není potřeba použít střešní membrány. Použití střešní folie bude tady dostačujicím a ekonomicky podloženym řešením. Proto pořad častějí použivá se střešní membrány, které eliminují tento problém. Výplněním termoízolací cele tlouštky střechy výlepšime její izolační schopnost. Aby efekt býl možna conajlepší, je potřeba pásy mambrány spojít speciální páskou, co unemožní častečnou migrácí venkovního vzduchu do střešní přechrády.

 

Pravídlá montáže membrán parotec a střešních folií

 

Pokladání pásu na konstrukcií střechy

Pokladání folie a mambrány začinámé rozvinutím dolního pásu rovnoběžně k okapu. Lehcé natahnout pás, přímontovát ho ke krokví pomocí pokryvačských sponek, nebo hřebiky s širokou hlavíčkou.

 

 

Přibití kontrálatě a latě

Přibít kontralatě a latě na roztažené folií nebo mambráně. Pak pásy pokladát s záložkou 10-15 cm pro střechy se sklonem výše 20°. Pří sklonů nížé 20° záložku je potřeba zvyšit na na 20 cm

 

 

Výrobení okapu s folie nebo membrány

Pří elementéch výcazejicích nad střešní plochu udělat dodateční „okap“ s folie nebo mambrány a přípevnít k latí. Správně výřizlou folií nebo membránu připevnít k odstavajicím elementům třeba butylovou páskou. .

 

 

POLOŽENÍ FOLIÍ A MEMBRÁN PŘÍ MÁLYCH ELEMENTECH PRŮCHOZÍCH PONAD STŘECHU

Pří malých elementech, jako větrácí trubicé, stožary, folií nebo mambránu natáhnout ve tváru trapézu, přibít koncé k latím.

 
 

MONTÁŽ STŘEŠNÍCH MEMBRÁN PAROTEC – DALŠÍ ČAST

 

Při použití střešních membrán PAROTEC pod střešním pokrytím pracujémy s jedným ventílačním prostorém, jelikož celý prostor pod membránou je výplněn termoízolácí. Výžadujé to použití jínych řešení jako pří použití střešních folií.

 

VÝVEDENÍ MEMBRÁNY NÍŽE OKAPU

Správné položení folie při okapu zajistí správnou ventilácí střechy. Plocha otvotu přivadějicích vzduch měla bý dělat 0,3% plochy střechy, ale ne vícé jako 300cm²/mb okapu. Použivát kontralatě o tlouštcé 40mm. Ukazané vedle řešení s vyvedením membrány pod okap zajištujé:

  • brzké odchalení netěsností střešného pokrytí
  • výžší jístotu ventílácé, kdy v okapu a na střeše zaleha sníh
  • omezéou možnost navátí sněhu
 

 

VÝVEDENÍ MEMBRÁNY DO OKAPU

Řešení s vývedením membrány do okapu výžadujé velicé precizní zprácování. Váže se z nutností použití ventílačného profilu. Další nevýhodou toho řešení je možnost uzavření ventílačního prostoru pokud v okapu a na střeše záleha sníh. Navíc připadné netěsností střechy mhou být pozdě odhalény. Použití membrány nevýžadujé ponechaní ventílační mezéry u kalenicé.

 

 

ZAKONČENÍ FOLIE PŘÍ KALENICÍ

Vedlé ukazáno příklady položení mambrány na kalenicí. Plocha ventílačních otvru v kalenicy měla by dělat ½ plochy otvorů přivadějicích vzduch.

 
 

MONTÁŽ STŘEŠNÍCH FOLIÍ PAROTEC – DALŠÍ ČAST

 

 

VYVEDENÍ MEMBRÁNY NÍŽE OKAPU

Pří použití střešní folie je potřeba udělat dvě ventílační mezéry – nad a pod folií. Ochledém na nutnost zajištení správné ventílacé plochá otvoru přívadějicích vzduch pří okapu by měla být 0,2% plochy střechy, ale ne meně než 200cm²/mb okapu. Plocha otvorů odvadějicích při kalenici měla by dělat ½ plochy otvorů přivadějicích. Pokladání folie je potřeba zakončít 5 cm před čárou kalenícé. Minimální tlouštká kalenicé by měla dělat 24mm. Minimální tlouštká ventílační mezéry pod folií – 20 mm. Pro střěchy b´vyrobené s plechotašky atd. Tlouštku kontralatě zvýšit k 32mm. Analogický zvýšit plochy otvorů přívadějicích a odvadějicích vzduch.

 

 

VÝVEDENÍ FOLIE NÍŽE OKAPU

Z pravídla použiva se dva spůsoby položení folie při okapu. Vedlé ukazano řešení s vyvedením folie pod okap. Řešeni to zajištujé:

  • Včasné odhaléní netěsností střešního pokrytí
  • jistotu ventílacé střechy v období, kdy v okapu a na střeše zálehá sníh
  • menší pravděpodobnost navátí sněhu pod střešní pokrytí
 

 

VÝVEDENÍ FOLIE DO OKAPU

Druhým spůsobem položeni folie pří okapu je vyvedení do okapu. Žešení to nezajištuje odhalení připadnych netěsností střešního pokrytí, co může vest k poškozéní střechy. Pří takovým řešení často dochází s chybam pří provedení, jako zastoupení ventílačního profilu latí, co vede ke zmenšení otvorů přivadějicích. Představené úváhy a doporučení v tomto návodu nevýčerpavaji všechny připady pokladání folié a membrán.