Montaż membrany na dachu

W instrukcji rozróżniono zasady montażu dla:

  • membran dachowych - charakteryzujących się wysoką przepuszczalnością pary wodnej w współczynniku Sd < 0,1m.
  • folii dachowych - charakteryzujących się niską przepuszczalnością pary wodnej w współczynniku Sd > 0,1m.

Używając do budowy dachu folii dachowej należy zachować pomiędzy ociepleniem a folią szczelinę wentylacyjną 2-4 cm, którą odprowadzany jest nadmiar pary wodnej. Należy przy tym bezwzględnie wykonać wloty powietrza przy okapie i wyloty przy kalenicy. Używając membran dachowych (o wysokiej paroprzepuszalności) możemy zrezygnować z wykonania szczeliny wentylacyjnej pomiędzy membraną a termoizolacją na rzecz całkowitego wypełnienia materiałem izolacyjnym, który może dotykać od wewnątrz membrany. W obydwu przypadkach należy bezwzględnie wykonać wentylację w przestrzeni pomiędzy folia lub membraną a pokryciem dachowym. Uwaga ta dotyczy w szczególności dachów pokrytych blachodachówką ze względu na duże skoki temperatur i wzmożone procesy skraplania. Praktycznie wszystkie folie i membrany dzięki dodatkom uodporniającym na promieniowanie UV mogą być eksponowane przez określony czas bez ostatecznego pokrycia dachu. Dla każdego rodzaju folii czy membrany czas ten jest ściśle określony przez producenta. Nie przestrzeganie tego wymogu może doprowadzić do całkowitego zniszczenia folii w wyniku działania promieniowania ultrafioletowgo. Należy stwierdzić, że im krótszy okres ekspozycji tym większa pewność długotrwałej eksploatacji i żywotności wyrobu. Trzeba zwrócić również uwagę, że wymóg przykrycia folii lub membrany dotyczy powierzchni wystających poza obrys budynku od spodu. Nie wykonanie podbitki w odpowiednim czasie może doprowadzić również do zniszczeń w wyniku promieniowania świetlnego rozproszonego.

Wybór folii czy membrany dachowej zależy od tego czy przestrzeń konstrukcyjna dachu w całości lub części wypełniona jest materiałem termoizolacyjnym. Stosując folie dachowe należy wykonać szczelną wentylację pomiędzy termoizolacja a folią. W praktyce prawidłowe zamontowanie termoizolacji z zachowaniem wspomnianego odstępu jest trudne do wykonania. W przypadku budowy poddasza nieużytkowego bez ocieplenia połaci dachu, nie ma potrzeby stosowania membran dachowych. Zastosowanie folii dachowej będzie w tym przypadku wystarczającym i ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem. Dlatego coraz częściej stosuje się membrany dachowe, które eliminują ten problem. Wypełniając termoizolacją całą "grubość" dachu polepszymy jego izolacyjność. Aby ten efekt był jak najlepszy, należy poszczególne pasy membran łączyć specjalnymi taśmami, co uniemożliwi częściową migrację powietrza zewnętrznego do przegrody dachowej.

 

ZASADY MONTAŻU MEMBRAN PAROTEC I FOLII DACHOWYCH

 

UKŁADANIE PASÓW NA KONSTRUKCJI DACHU

Układanie folii i membrany rozpoczynamy od rozwinięcia dolnego pasa równolegle do okapu. Lekko naciągając pas należy go przymocować do krokwi zszywkami dekarskimi lub gwoździami z szerokim łbem.

 

 

PRZYBICIE KONTRŁAT I ŁAT

Układanie folii i Przybić kontrłaty i łaty na rozciągniętej folii lub membranie. Następne pasma układać z zakładem 10-15cm dla dachów z pochyleniem powyżej 20°. Przy spadku dachu poniżej 20° zakład należy zwiększyć do 20cm.

 

 

WYKONANIE RYNNY Z FOLII LUB MEMBRANY

Przy elementach wychodzących ponad połać dachu wykonać dodatkową "rynnę" z folii lub membrany i umocować do łat. Odpowiednio wyciętą folię lub membranę przymocować do wystających elementów, np. taśmą butylową

 

 

UŁOŻENIE FOLII LUB MEMBRANY PRZY MAŁYCH ELEMENTACH WYCHODZĽCYCH PONAD DACH

Przy małych elementach, jak: rury wywiewne, maszty folię lub membranę naciąć w kształcie trapezu przybijając końce do łat.

 
 

MONTAŻ MEMBRAN DACHOWYCH PAROTEC - ciąg dalszy

 

Przy stosowaniu membran dachowych PAROTEC pod pokryciem dachowym mamy do czynienia z jedną przestrzenią wentylacyjną, gdyż cała przestrzeń pod membraną wypełniona jest termoizolacją. Wymaga to zastosowania innych rozwiązań niż przy stosowaniu folii dachowych.

 

WYPROWADZENIE MEMBRANY PONIŻEJ RYNNY

Prawidłowe ułożenie folii przy okapie zapewni prawidłową wentylację dachu. Powierzchnia otworów nawiewnych powinna wynosić 0,3% powierzchni dachu lecz nie mniej niż 300cm²/mb okapu. Stosować kontrłaty o grubości 40mm.Przedstawione obok rozwiązanie z wyprowadzeniem membrany pod rynnę gwarantuje:

  • wczesne wykrycie nieszczelności pokrycia dachowego
  • większą pewność wentylowania gdy w rynnie i na dachu zalega śnieg
  • ograniczoną możliwość nawiewania śniegu.
 

 

WYPROWADZENIE MEMBRANY DO RYNNY

Rozwiązanie z wyprowadzeniem membrany do rynny wymaga duże staranności wykonania. Wiąże się to z koniecznością zastosowania profilu wentylacyjnego. Dodatkową wadą tego rozwiązania jest możliwość zamknięcia przestrzeni wentylacyjnej gdy w rynnie i na dachu zalega śnieg. Ponadto ewentualne nieszczelności dachu mogą być zbyt późno wykryte. Zastosowanie membrany nie wymaga pozostawienia szczeliny wentylacyjnej przy kalenicy.

 

 

ZAKOŃCZENIE FOLII PRZY KALENICY

Obok przedstawiono przykładowe ułożenie membrany przy kalenicy. Powierzchnia otworów wentylacyjnych w kalenicy powinna wynosić ½ powierzchni otworów nawiewnych.

 
 

MONTAŻ FOLII DACHOWYCH - ciąg dalszy

 

 

WYPROWADZENIE MEMBRANY PONIŻEJ RYNNY

Przy stosowaniu folii dachowych wymagane jest wykonanie dwóch przestrzeni wentylacyjnych - nad i pod folią. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej wentylacji powierzchnia otworów nawiewnych przy okapie powinna wynosić 0,2% powierzchni dachu lecz nie mniej niż 200cm²/mb okapu. Powierzchnia otworów wywiewnych przy kalenicy powinna wynosić ½ powierzchni otworów nawiewnych. Układanie folii należy zakończyć 5cm przed linią kalenicy. Minimalna grubość kontrłaty powinna wynosić 24mm. Minimalna grubość szczeliny wentylacyjnej pod folią powinna wynosić 20mm. Dla dachów wykonanych z blachodachówki itp. grubość kontrłaty zwiększyć do 32mm. Proporcjonalnie zwiększyć powierzchnie otworów nawiewnych i wywiewnych.

 

 

WYPROWADZENIE FOLII PONIŻEJ RYNNY

Generalnie stosuje się dwa sposoby ułożenia folii przy okapie. Obok przedstawiono rozwiązanie z wyprowadzeniem folii pod rynnę. Rozwiązanie to zapewnia:

  • wczesne wykrycie nieszczelności pokrycia dachowego
  • pewność wentylowania dachu w okresach gdy w rynnie i na dachu zalega śnieg
  • mniejsze prawdopodobieństwo nawiewania śniegu pod pokrycie dachu.
 

 

WYPROWADZENIE FOLII DO RYNNY

Drugim sposobem ułożenia folii przy okapie jest wyprowadzenie do rynny. Rozwiązanie to nie zapewnia wykrycia ewentualnych nieszczelności pokrycia dachowego, co może doprowadzić do uszkodzeń dachu. Przy tego typu rozwiązaniu najczęściej dochodzi do błędów wykonawczych, np. zastępowanie profilu wentylacyjnego łatą, co prowadzi do zmniejszenia otworów nawiewnych. Przedstawione uwagi i zalecenia w niniejszej instrukcji nie wyczerpują wszystkich przypadków układania folii i membran.