E-faktura
Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na powyższy adres mailowy. (zgodnie z art. 106n ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U.z2004r.,Nr54,poz.535 z poźn. zm.)