AKCESORIA DACHOWE

Akcesoria dachowe

Ważnym etapem przy budowie dachu są końcowe prace dekarskie, od których zależy szczelność newralgicznych miejsc na dachu. Takimi miejscami są m.in. strefa kalenicy, komina, okapu i kosza dachowego. Przy obróbce kalenicy często stosowanym produktem są taśmy kalenicowe dRoll i vRoll, które używane są jako wstępne zabezpieczenie przed wodą, śniegiem i kurzem, pod ostateczne zakończenie w postaci gąsiorów. Konstrukcja taśm kalenicowych pozwala nie tylko na szczelne zabezpieczenie kalenicy, ale również na efektywną wentylację przestrzeni pod poszyciem dachowym. 

W obróbce komina stosowane są przez dekarzy dwie metody. Pierwsza z nich polega na ręcznym wykonaniu kołnierza uszczelniającego z blachy ocynowanej, lub aluminiowej. Jest to sposób skomplikowany i czasochłonny. Prostszą alternatywą jest zastosowanie taśm kominowych wykonanych z aluminium lub ołowiu, które można w łatwy sposób dostosować do klejonej powierzchni komina oraz poszycia dachowego. 

Strefa kosza jest szczególnie trudnym w obróbce miejscem, w którym najczęściej dochodzi do przecieków. W wykonaniu obróbki blacharskiej sprawdzają się specjalnie wyprofilowane kosze dachowe, z blachy aluminiowej, poprzecznie i podłużnie tłoczone, które bez większego wysiłku można kształtować ręcznie bezpośrednio na dachu, bez potrzeby stosowania narzędzi dekarskich. 

Ostatnim miejscem wymagającym szczególnej uwagi jest strefa okapu, w której podstawowym elementem jest pas nadrynnowy, umożliwiający wprowadzenie membrany do rynny. Ponadto w okapie mieszczą się  szczeliny wentylacyjne, pozwalające na wlot powietrza pod poszycie dachowe. Można wykonać je  samodzielnie lub przy pomocy specjalnych kratek wentylacyjnych. 

 

Słownik pojęć:

 

Kalenica

jest to najwyższa część dachu utworzona w miejscu przecięcia dwóch połaci dachowych. Odgrywa ona zasadniczą rolę w prawidłowej wentylacji więźby dachowej, dlatego ważne jest aby zabezpieczyć tę strefę w sposób pozwalający na swobodne wydostawanie się wilgoci spod poszycia, jednocześnie zapobiegając przedostawaniu się wody    i śniegu z zewnątrz. Do wykonania kalenicy stosuje się odpowiednie wsporniki kalenicy pod łatę konstrukcyjną, w kształcie gwoździa lub blaszki, a do jej późniejszego zabezpieczenia aluminiowe taśmy kalenicowe lub wywietrzniki wykonane z pcv.

 

Okap

to najniższa strefa dachu wzdłuż linii brzegowej więźby dachowej. W okapie mieszczą się wloty kanałów wentylacyjnych między poszyciem a membraną dachową oraz dodatkowo między ociepleniem a warstwą wstępnego krycia w przypadku stosowania folii nisko- paroprzepuszczalnej. Do ich wykonania służą kratki wentylacyjne również w wersji z grzebieniem pomagającym zabezpieczyć szczeliny między falami dachówek przed ptactwem i liśćmi. Okap służy również wyprowadzeniu wody z powierzchni membrany do umocowanej niżej rynny dachowej. Do tego celu służy odpowiednio wyprofilowany pas nadrynnowy. 

 

Kosz

w odróżnieniu od kalenicy, jest to wklęsła krawędź powstała na zbiegu dwóch połaci dachowych, która ze względu na swoją konstrukcję jest najbardziej narażona na działanie warunków atmosferycznych. Wszelkie błędy w obróbce blacharskiej mogą prowadzić do powstania przecieków. Kosze dachowe pozwalają na szczelne odprowadzenie wody. W celu uzyskania pełnej szczelności zaleca się stosowanie klinów koszowych lub taśm rozprężnych w miejscach połączeń poszycia dachowego z koszem. Pozwala to zapobiec w nawiewaniu deszczu lub śniegu pod powierzchnię dachu. 

 

Spinki do dachówek

Trwałość i szczelność dachu zależy również od sposobu zamontowania dachówek. W celu ich solidnego montażu powszechnie stosuje się spinki do dachówek, przy pomocy których przytwierdza się je do więźby dachowej. Dla ułatwienia i przyśpieszenia prac dostępne są w ofercie wersje, wykonane z drutu ocynkowanego o odpowiedniej sprężystości, które nie wymagają  żadnych dodatkowych narzędzi  przy ich stosowaniu. Wystarczy zahaczyć spinkę w odpowiedni sposób o łatę  i zamek dachówki. Rodzaj spinki, jak również jej rozmiar uzależniony jest od typu zastosowanej dachówki oraz grubości łat. Wyróżnić można kilka wariantów w zależności od sposobu ich montażu (za górny lub boczny zamek dachówki) lub typu dachówki (ceramiczne, betonowe i cięte). 

 

Klamry do gąsiorów

Przeznaczone są do trwałego, mechanicznego zamocowania gąsiora do łaty kalenicy. Podobnie jak spinki do dachówek występują w różnych wariantach dostosowanych do praktycznie wszystkich typów gąsiorów dostępnych na rynku. Wykonane są z aluminium pokrytego poliestrową powłoką lakieru. 

 

 

Załącznik

Pobierz cały poradnik (pdf)